Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 november 2018

Onze Kandidaat voor de Provinciale Staten Verkiezingen 2019

Beste D66 collega’s,

Voor de verkiezingen van de Provinciale Staten stel ik mij kandidaat. Daarom wil ik mij graag aan u voorstellen en aangeven waarom ik dat heb gedaan.

Mijn naam is Ben Aa.

Ik ben 67 jaar en ik woon in Epe. Ik heb drie kinderen waarvan de twee jongsten, Nikki van 14 jaar en Nina van 13 jaar, nog bij mij thuis wonen. Mijn vrouw en hun moeder is in 2014 overleden. Inmiddels hebben wij het leven weer goed op de rit. Wij hebben het goed samen. Ik ben professioneel restaurateur van oude schilderijen en daarnaast geef ik schilderles. Dat doe ik ook aan mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel.

Mijn ambitie op politiek terrein is om vernieuwing aan te brengen in de politieke cultuur, aansluitend bij die van D66. En om samen met jullie de belangen van de Veluwe daarbij nadrukkelijk naar voren te brengen.

Als enige vertegenwoordiger van Noord Gelderland vertegenwoordig ik uiteraard onze hele provincie. Daarbij leg ik het accent op deze “groene longen van ons land”. Dat is van groot belang naast de vele andere onderwerpen, maar mag niet onder de voet worden gelopen door eenzijdig te kijken naar de belangen van de grote steden in onze provincie. Wij moeten de Veluwe op verantwoorde wijze doorgeven aan onze kinderen.

Er zijn drie hoofdonderwerpen waarbij wij het belang van de Veluwe goed moeten bewaken.

  1. Wonen & Werken: ook de kleine kernen moeten een adequaat contingent huizen toegewezen krijgen, en industrieterreinen om deze kernen levensvatbaar en aantrekkelijk houden. Scholing en openbaar vervoer maken daar deel van uit.
  2. Infrastructuur: om de groene longen van ons land bereikbaar en aantrekkelijk te houden, moet ook een deel van Gelderland optimaal delen in de budgetten voor wegen en bruggen.
  3. Waterbeheer: we hoeven elkaar niet uit te leggen dat een veilige waterhuishouding een steeds belangrijker prioriteit wordt. Waterreservoirs en dijkbeheer hebben in het bijzonder mijn aandacht. 

Als gemeente van Noord Gelderland hebben wij belang bij een zetel in de provinciale politiek.