Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 februari 2019

D66 Epe fietste met D66 Statenlid Antoon Kanis langs bedreigde beekdalen

D66 Epe fietste met D66 Statenlid Antoon Kanis langs bedreigde beekdalen

Op zaterdag 16 februari organiseerde D66 in de gemeente Epe een excursie op de fiets langs ecosystemen die gevaar lopen. De beschikbaarheid van drinkwater is niet langer vanzelfsprekend. Er wordt veel meer water opgepompt dan er geïnfiltreerd wordt. D66 maakt zich hier zorgen over, en nodigde iedereen uit om deel te nemen aan een fietsexcursie van anderhalf uur langs verschillende risicogebieden. Welke maatregelen kunnen genomen worden om de aantasting van onze drinkwatervoorziening tegen te gaan?

Tijdens de fietstocht werden natuurontwikkelingsprojecten, bedreigingen voor de natuur en de drinkwatervoorziening toegelicht door Antoon Kanis, het Gelderse D66-Statenlid. Hij gaf inzicht in de doelstellingen en verantwoordelijkheden van de provincie. Vertegenwoordigers van de Bekenstichting, een botanicus, een geoloog en betrokken Epenaren vulden dit aan. Zo ontstond een zeer informatieve middag met mogelijkheden en oplossingen voor de risicogebieden.

Wissels Veen staat opnieuw droog

De beken die van de Veluwe eeuwenlang richting IJsselvallei stromen, hebben de beschikbaarheid van water gegarandeerd. Dat is voorbij. Veel beekbeddingen zijn afgelopen zomer drooggevallen. Ontginning en ontwatering hebben geleid tot versnelde afvoer van Veluws water. Vanaf 1993 hebben diverse natuurherstelprojecten geleid tot een langzaam herstel van oorspronkelijke vegetaties. Maar niet voorzien was de progressieve verdroging. In 2015 nam het Gelders Landschap en Kastelen maatregelen om de verdroging van het Wissels Veen en de beken tegen te gaan. Naaldbomen met hun verdrogend effect op de bodem zijn gekapt. Vervolgens is de bovenste laag fosfaatrijke grond afgegraven en afgevoerd. Toch stond ook het Wissels Veen afgelopen zomer weer droog.

Beekdal wordt aangetast door kippen, maïs en kerstbomen

De Smallertsche Beek aan de Pollenseweg bleek voor velen een geliefd plekje. Stroomopwaarts richting de Gortelse heide verandert het landschap. Waar de kwelbeek ontspringt bestaat het landschap uit een maïsakker, een kerstbomenkwekerij en een kippenbedrijf. Dat draagt niet bij aan de waterkwaliteit en het niveau van de beek.

Ook de drinkwatervoorziening loopt gevaar

Schoon water is belangrijk voor de drinkwatervoorziening. Vitens heeft de drinkwaterwinning in Zutphen per eind 2016 stopgezet en pompt nu 6 miljoen kuub op in Epe. Aan de Dellenweg is een infiltratievoorziening om de grondwaterdaling te compenseren en de drinkwatervoorziening veilig te stellen. Deze voorziening heeft een capaciteit van 6 miljoen kuub/jaar. Tot nu is echter niet meer dan de helft hiervan geïnfiltreerd.

Hoe kunnen we dit oplossen

Het minder snel afvoeren van het Veluws water richting IJsselvallei is een must. Voor een duurzame oplossing moet meer worden geïnvesteerd in infiltratie. En als de huidige innamepunten onvoldoende capaciteit leveren, moet geïnvesteerd worden in leidingen naar het Veluwemeer.

Ecosystemen mag je gebruiken maar niet uitwringen

Hierover maakt D66 zich zorgen. Het is goed om gebruik te maken van de ecosystemen die onze natuur ons levert. Maar we moeten deze duurzaam in stand houden en niet uitwringen zoals nu gebeurt. Er moeten nodig meer preventieve maatregelen worden genomen. Denk aan het vasthouden van meer hemelwater op de stuwwal, vernattingprojecten en het reguleren van de afvoer via beken. Dit kan bovendien wateroverlast in de kernen voorkomen bij zomerse stortbuien.

__________________________________________________________