Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 18 september 2019

Persbericht 16 september 2019

PERSBERICHT.
16 september 2019

In een interview in Binnenlands Bestuur van juni 2019 geeft wethouder Robert Scholten er blijk van weinig geleerd te hebben van de gang van zaken rondom de herinrichting van de Heerderweg. In het interview schoffeert hij betrokken inwoners en geeft aan het proces weer precies zo te zullen organiseren. D66 maakt zich daarom grote zorgen of burgerparticipatie bij deze wethouder wel in goede handen is.
D66 heeft besloten daarover vragen te stellen aan het College van B&W.
Aanleiding voor het interview was het rapport van de Rekenkamer Oost-Nederland over burgerparticipatie bij o.a. de herinrichting van de Heerderweg.
D66 wil van het College weten welke lessen geleerd zijn met betrekking tot burgerparticipatie in onze gemeente. Daartoe zijn schriftelijke vragen gesteld.

Noot voor de redactie:
Voor informatie contact opnemen met gemeenteraadslid Annemiek van Loon, annemiekvanloon@me.com 06 46496412