Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 6 oktober 2019

Ergernis over schimmenspel rond hertenkamp Epe

Wethouder Robert Scholten van de gemeente Epe ontplofte bijna toen raadslid Annemiek van Loon (D66) donderdagavond informeerde naar de stand van zaken rondom de herontwikkeling van het hertenkamp aan de Dellenweg. ,,Ik stond daar echt van te kijken. Wat is er aan de hand?’’

Van een bewoner die deel uitmaakt van de klankbordgroep hertenkamp, had Van Loon vernomen dat wordt aangestuurd op het ‘privatiseren en vercommercialiseren’ van het gebied aan de Dellenweg. ,,En dat roept vragen op’’, vindt het D66-raadslid. ,,Het gaat hier immers om een Natura2000- en stiltegebied. Je kunt op die plek dus niet zomaar van alles realiseren. Dat is ook helemaal niet wenselijk.’’
Daarom vroeg Van Loon het college van burgemeester en wethouders donderdagavond om opheldering. ,,Ik wilde weten welke randvoorwaarden zijn verbonden aan de herontwikkeling van het hertenkamp. Dat is ons namelijk niet duidelijk.’’

Maar die vraag schoot wethouder Scholten blijkbaar in het verkeerde keelgat. Hij zei het niet gepast te vinden dat Van Loon ‘direct vragen gaat stellen als iemand belt om te vertellen dat het proces niet verloopt zoals die persoon wil’. Volgens de wethouder had het D66-raadslid de bewoner moeten mededelen dat hij voor zijn beurt spreekt, omdat het proces rondom de herontwikkeling van het hertenkamp nog in volle gang is.

Van Loon is verbaasd door de felle toon van de wethouder. ,,Hij gaf bovendien geen antwoord mijn vraag. Het lijkt ons zinvol om als gemeenteraad te weten wat er straks allemaal wel en niet mogelijk is in de omgeving van het hertenkamp.’’

Decennialang runde ondernemer John van Barneveld een kiosk bij het hertenkamp, waar passanten een kleine snack en wat te drinken konden krijgen. Afgelopen november werd de snackhoek echter tegen de vlakte gewerkt. Het was de climax van een jarenlange juridische strijd tussen Van Barneveld en de gemeente Epe.
Begin dit jaar zijn inwoners, ondernemers en andere initiatiefnemers uitgenodigd om mee te denken over een nieuwe invulling van de omgeving hertenkamp. Deze zomer is vervolgens een klankbordgroep samengesteld, die zich buigt over de ingediende ideeën voor het gebied. Welke voorstellen allemaal de revue passeren, wil het college niet zeggen. Daarmee zou het proces namelijk onnodig worden verstoord.

Dat wethouder Scholten donderdagavond reageerde als door een wesp gestoken, sterkt D66-raadslid Van Loon in de gedachte dat meer transparantie noodzakelijk is. ,,Want waarom wordt er zo schimmig over gedaan? Dat is toch nergens voor nodig?

Stentor; Paul Hartman 05-10-2019