Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda AAV 6 okt. 2020

Agenda

 1. Opening door de vice-voorzitter
 2. Vaststellen verslag vorige vergadering
 3. Jaarrekening 2019: advies van de kascommissie en verzoek van decharge.

De kascommissie bestaat uit Jos Bos en Paul Postma

 1. Instellen kascommissie voor jaarrekening 2020
 2. Uit de fractie
 3. Uit het bestuur[1]
 4. Campagne landelijke verkiezingen
 5. Vooruitblik gemeenteraadsverkiezingen (besluitvorming ALV jan. 2021
 6. Rondvraag
 7. Volgende AAV januari 2021
 8. Sluiting

[1] Er is een vacature voor voorzitter. Aanmelden kan tot het aanvang van deze AAV.

Laatst gewijzigd op 6 oktober 2020