Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda Afdelings Vergadering 21 januari 2020

Algemene Afdelings Vergadering

Dinsdag 21 januari 2020

Locatie: Hezenbrink.DS. Van Rhijnstraat 69, 8166 AL te Emst

Aanvang: 20:00 uur

Agenda

  1. Opening door de voorzitter.
  2. Vaststellen verslag vorige vergadering.
  3. Jaarrekening 2018: advies van de kascommissie en verzoek van decharge. De kascommissie bestaat uit Sander van den Berg en Marianne Luiting.
  4. Instellen kascommissie voor jaarrekening 2019.
  5. Begroting 2020 (toelichting door de penningmeester)
  6. Uit de fractie.
  7. Thema Duurzame energie. Duurzame energie is actueel. Vanavond willen we inzoomen op windmolens en zonneparken in Epe. Via de Regionale Energiestrategie komt dit onderwerp de komende maanden op de agenda van de gemeenteraad. Ons verkiezingsprogramma voorziet niet in grote windmolens. Maar is dat standpunt houdbaar. Als aanzet voor de discussie de bijdrage van Sander van den Berg.
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Laatst gewijzigd op 3 januari 2020