Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda Algemene Ledenvergadering

 
1.     Opening voorzitter.
2.     Agenda, notulen ALV 23-01-2018.
3,    Ingekomen stukken (Ledenmutaties).
4.    Evaluatie GR2018 en vorming college.
5.    Actualiteiten Gemeenteraad.
6.    Verkiezing Provinciale Staten (Kandidatuur Ben Aa) .
7.    Rondvraag.
8.    Sluiting.

Laatst gewijzigd op 6 november 2018