Steun ons en help Nederland vooruit

ALV 8 oktober 2019

Beste Democraten,

In verband met de aanstaande ledenvergadering die we hebben vastgesteld op dinsdag 8 oktober 2019 te 20.00 uur, meld ik jullie het volgende.

Het blijkt dat het Huishoudelijk Reglement (art. 2.6, lid 5) voorschrijft dat voorzitter en secretaris maximaal 2 x 3 = 6 jaar in functie mogen zijn. Die termijn hebben beiden ruimschoots overschreden. Jos functioneert sinds 22 januari 2013 als secretaris, en Paul maakt het helemaal bont: bij de heroprichting op 15 januari 2009 is hij als voorzitter benoemd. En daarna heeft nooit meer iemand daar over gerept. Onze nieuwe penningmeester Martin Meerkerk zal Mike Tijdink opvolgen, maar moet nog benoemd worden. Formeel bekent dit dat er daarom volgens het huishoudelijke reglement geen bestuur meer is van onze afdeling van D66. Dat hebben voorzitter en secretaris zich niet eerder gerealiseerd, maar wij werden er op geattendeerd door het landelijk bureau.

De vacatures van voorzitter, secretaris en penningmeester worden hierbij opengesteld voor alle leden. Zoals gemeld heeft Martin Meerkerk zich gekandideerd voor het penningmeesterschap.

Graag nodigen wij je uit om je kandidaat te stellen voor een van deze mooie functies. Je kunt dat per mail melden bij Jos Bos, boskust@planet.nl. De termijn van aanmelding loopt tot dinsdag 8 oktober 2019, 19.00 uur. Vind je het plezierig om eerst te overleggen met voorzitter of secretaris, neem dan contact op met Paul op 06 533 53 799 of ppmc@wxs.nl, dan wel met Jos op 0578 570199.

Op dinsdag de 8ste zullen de nieuwe bestuursleden worden voorgedragen, gekozen en benoemd. Over de andere punten van de agenda en de plaats van de vergadering worden jullie nader geïnformeerd.

Graag treffen wij jullie op 8 oktober 2019, op de locatie en met de agenda die volgen.

Met vriendelijke groet,

Jos Bos.

Laatst gewijzigd op 1 september 2019