Steun ons en help Nederland vooruit

Begrotingsbehandeling 2019

Meer daadkracht, meer visie

Meer daadkracht, meer visie. Dat wil de D66-fractie graag terugzien in de begroting. Binnen deze raadzaal kunnen we samen de begroting scherp stellen. Met trots mogen we terugkijken op de begrotingsbehandeling van vorig jaar waar aanpassingen op inhoud zijn beoordeeld. We hebben naar elkaar geluisterd en we hebben elkaar bevraagd. We hebben samen hard gewerkt om het beter te maken.

Dat is hoe D66 erin staat, wij zijn niet van de coalitie, wij zijn ook niet van de oppositie, wij zijn van de compositie. Want democratie is niet de stem van de meerderheid. Democratie is een stem voor iedereen.
Samen maken we het beter. Daar horen ook onze inwoners bij. Mensen van vlees en bloed, met ideeën, kennis, drive en expertise. D66 stelt voor een omgevingsadviesraad in te stellen om deze kennis en betrokkenheid aan de voorkant van processen en planvorming in te zetten. Dit is volledig in lijn met de uitnodigingplanologie waar de Omgevingswet voor staat, waar zowel de inwoners áls de overheid uitgenodigd kunnen worden.

We leven in een prachtige omgeving. Dit kunnen we zo houden wanneer we impopulaire maatregelen niet uit de weg gaan en de risico’s durven te benoemen. Water is er daar één van. Verdroging en wateroverlast wisselen elkaar ’s zomers in rap tempo af. We moeten het water omarmen in plaats van zo snel mogelijk afvoeren. Vitens legt al een zware wissel op onze grondwaterstand. Door zelf zoveel mogelijk water te infiltreren in tuinen en plantsoenen houden we het hoofd koel. We voorkomen urban heath islands en de airco en de tuinsproeier hoeven minder vaak aan. Bovendien kan dan ook restaurant de Veldhoeve het hoofd boven water houden.

In de energietransitie sleutelen we aan grote plannen. Dat gaat traag, heel erg traag terwijl er al zoveel gedaan kan worden. Graag zien wij dat de pot voor duurzaamheidsleningen wordt opgeplust, want wat we niet uitgeven aan energie hoeft ook niet gewonnen te worden. Die ruimte is er. Door bovendien de duurzaamheidslening om te zetten van een lening op gebouwen naar een lening op personen maken we het verduurzamen van woningen nog interessanter. Het is jammer dat het College de motie voor vergroening van de leges die we een jaar geleden hebben aangenomen nog niet heeft uitgevoerd.
In Oene speelt het plan van een zonneweide die door een Duitse firma samen met een agrariër wordt voorbereid. Het is een gemiste kans wanneer door dergelijke projecten een buitenlandse firma en een individuele ondernemer er met de winst vandoor gaan ten koste van het landschap, de omwonenden en het draagvlak voor de energietransitie.
In Gortel werken inwoners hard aan het realiseren van zonneweides, met respect voor het landschap, voor de natuur en voor elkaar. Een voorbeeld wat getoond mag worden om anderen te inspireren. Een gemeente hoeft niet alles zelf uit te vinden, inwoners zijn tot heel veel in staat. Durven los te laten en vertrouwen op inwoners, dat is een energietransitie vol van positieve energie.

De jeugd is gebaat bij een goed klimaat, ook op cultureel vlak. In de begroting vinden wij vaak de term kunst, helaas steeds als deel van het woord kunst-gras. Hiermee houden wij de gemeenschap niet bruisend. De beleidsnota De Kracht van Cultuur gaat hier verder op in en is gelukkig weer terug op de gemeentelijke website. Daarin wordt met het Jeugdcultuurfonds €450,- beschikbaar gesteld voor kinderen die gebruik willen maken van muziek- of toneellessen. Dát is gelijke kansen voor iedereen.
Met €100,- strooien voor jeugdige inwoners wanneer ze lid zijn van een sport- of muziekvereniging is dat niet. Dat is cadeautjes uitdelen in plaats van investeren in de samenleving.

De jeugd heeft de toekomst. Zowel met betrekking tot het klimaat, de stikstofproblematiek als de energietransitie moeten wij de impopulaire boodschap voor het voetlicht brengen. De jeugd begrijpt dit beter dan wij. De generatie die deze zaal vult heeft het financieel vaak beter dan hun ouders. De welvaart van vroeger is echter de armoede van deze tijd; een dikke auto, veel consumeren, veel weggooien en veel gebruik maken van chemische middelen, gewoon omdat het kan. Dat biedt onze jeugd geen toekomst. De welvaart van de toekomst wordt bepaald door gezondheid en een schone leefomgeving. Hierin is volop te innoveren, volop te leren en volop te verdienen.
Pas als we durven los te laten wat we hebben zullen we krijgen wat we wensen. In onze gemeente Epe hebben we goud in handen.

Laatst gewijzigd op 14 november 2019