Steun ons en help Nederland vooruit

Begrotingsbehandeling 8 november 2018

Op 8 november heeft de gemeenteraad gestemd over de begroting. Deze is door bijna de gehele raad goedgekeurd. Als D66 fractie hebben we er hard aan gewerkt om een aantal verbeteringen tot stand te brengen. Daarin hebben wij met alle fracties geprobeerd samen te werken. En met succes. 

D66 was initiatiefnemer voor een drietal amendementen en moties: over het herstel van de Oude Wisselseweg in Epe, gebruik maken van mogelijkheden om de gemeentelijke belastingen te verlagen (vergroenen) als inwoners duurzame ingrepen willen doen aan hun woning en over het teruggeven van 832.000 euro aan onze inwoners die het College aan jeugdsport wil uitgeven. En dat terwijl er nog niet eens plan ligt.

Bij de Oude Wisselseweg was ons doel een raadbreed ondersteund amendement in stemming te krijgen. Bij de teruggaven van 832.000 euro wisten we dat de coalitiepartijen daarin niet mee wilden of konden gaan: daar hadden zij bij de collegeonderhandelingen afspraken over gemaakt. 

Daarnaast hebben wij actief samengewerkt met het CDA aan een amendement om het herdenkingsmonument voor de familie van Essen mogelijk te maken, met de VVD om het carillon in de Oude Kerk in Epe verder te ondersteunen en hebben wij uiteindelijke het amendement van Nieuwe Lijn ondersteund dat betrekking had op het Hippisch Centrum in Vaassen. Bij dat laatste onderwerp is het belangrijk dat het beleid bijgestelde gaat worden (dat gaat eind 2019, begin 2020 gebeuren), dat er duurzame investeringen plaats vinden bij het Hippisch Centrum en dat we de reserve voor bepaalde sportvoorzieningen gaan uitbreiden (atletiekbaan, tennisondergrond enzovoort). 

D66 kijkt tevreden terug op de onderhandelingen over de begroting. Het uiteindelijke amendement voor de Oude Wisselseweg is inderdaad unaniem ondersteund door de raad.

Onze motie over vergroening van de leges is met een overgrote meerderheid aangenomen.

En de samenwerking met CDA, VVD en Nieuwe Lijn was ook vruchtbaar: alle drie de amendementen over het herdenkingsmonument, het carillon en het Hippisch Centrum zijn met een ruime meerderheid aangenomen.

Alleen ons amendement over het teruggeven van de 832.000 euro aan onze inwinners heeft het nog niet gehaald. 

Al met al succesvolle resultaten en een goede begroting.

 

 

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018