Steun ons en help Nederland vooruit

Informeren en controleren: daar worden we allemaal beter van

Informeren en controleren

Als raadslid kun je je controlerende taak pas goed uitvoeren als je over de juiste informatie beschikt. Een belangrijke taak van het College van Burgemeester & Wethouders is om raadsleden proactief te informeren. En ook volledige informatie te geven als raadsleden daar om vragen. Vragen stellen, antwoorden krijgen, deze analyseren en bespreken: zo kunnen we het voor iedereen in onze gemeente beter maken en bijsturen indien nodig.

Haagse taferelen

In Den Haag is het een sport geworden om Kamerleden met een kluitje het riet in te sturen. In de Grondwet staat dat Kamerleden geïnformeerd moeten worden. Rijksambtenaren zijn echter zeer bedreven in het ontwijken en ontduiken van antwoorden. Dit om een minister te ‘beschermen’ of omdat de waarheid pijnlijke fouten aan het daglicht kan brengen. Controleren en leren van fouten is dan onmogelijk.

Open en transparant: daar gaat het om

Ook bij gemeenten zien we dat wethouders worden beschermd en aan de raad bepaalde informatie niet wordt gegeven. Dan zien we dat ‘Haags gedrag’ wordt gekopieerd. Dit gaat ten koste van openheid en transparantie en maakt het moeilijk om je controletaak als raadslid uit te voeren. Dan moet je de ‘strijd’ aan om de juiste en volledige informatie boven tafel te krijgen.

D66: zinvolle en juiste informatie

Al 55 jaar zet D66 zich er voor in dat we als gemeenteraadsleden zinvolle en de juiste informatie krijgen. Alleen zo kunnen we onze wettelijke taak goed uitvoeren: controleren van het College van B&W. Daar wordt uiteindelijk iedereen beter van.

Ook in Epe letten we er op dat het College ons bij moeilijke en gevoelige onderwerpen goed informeert. Onze inwoners mogen er op rekenen dat we doorvragen, en blijven doorvragen, als dat nodig is.

 

Hans de Goede en Annemiek van Loon, fractie D66

Laatst gewijzigd op 3 mei 2021