Steun ons en help Nederland vooruit

Meer daadkracht, meer visie!

D66 wil meer daadkracht en visie. De beken, de bossen maar ook de bodem vormen een unieke basis voor goed wonen en goed werken in onze gemeente. Onze inwoners weten dit als geen ander en hebben veel kennis en drive om deze kwaliteiten te behouden en te benutten.
Het beleid van dit College zet niet aan tot daadkracht. Inwoners, agrariërs en andere ondernemers zijn gebaat bij continuïteit in het beleid. Een beleid dat toekomstgericht is en innovatie stimuleert. D66 wil dat onze gemeente Epe een duurzame en milieuvriendelijke gemeente wordt. En dat kan, als we bereid zijn daarin te investeren, initiatief te nemen en ontwikkelingen te faciliteren.

Door precario-opbrengsten in te zetten voor uitbreiding van de duurzaamheidslening en subsidiëring van vernieuwende projecten krijgt duurzame ontwikkeling een echte impuls. D66 stelt vervolgens voor de bestaande duurzaamheidslening om te zetten van een lening aan personen naar een lening op gebouwen. Bij verkoop gaat de duurzaamheidslening dan over op de nieuwe eigenaar. Hierdoor kunnen mensen die binnen redelijke termijn denken te gaan verhuizen, toch isolerende voorzieningen treffen zonder bang te hoeven zijn dat ze de investering niet terugverdienen.

Duurzaamheid speelt in meer facetten van het overheidsbeleid een rol. Zo staat klimaatadaptatie nu los van het groenbeheer en het groenbeleid. Daar is ‘schoon, heel en veilig’ nog het uitgangspunt. Dat terwijl de parken, bermen en lanen dé infrastructuur bieden voor hemelwaterinfiltratie en fungeren als een netwerk van airco’s. In andere gemeenten wordt daarom budget voor over-dimensionering van het rioolstelsel overgeheveld voor investeringen in groenstructuren om zo lokaal meer te infiltreren. Een meer integrale benadering kan dan de OZB juist verlagen.

Met de kennis, kunde en motivatie van onze inwoners en ondernemers hebben we goud in handen om heel veel vlot te trekken. Deze kwaliteiten moeten beter worden benut. Zo moet de instandhouding van natuur en milieu nog te vaak intensief worden bevochten door belangenorganisaties en bewoners. De energietransitie komt te traag op gang. Doelstellingen die binnen de Clean Tech Regio twee jaar geleden zijn afgesproken hebben nog tot niets concreets geleid. Regels voor zonneparken zijn er nog niet. Onze inwoners moeten wachten op beleid voor de realisatie van coöperatieve projecten.

We hebben goud in handen maar missen nog de daadkracht.

Laatst gewijzigd op 2 november 2019