Steun ons en help Nederland vooruit

MET DE MUZIEK MEE?

Voor D66 staan duurzaamheid, werken en meedoen voorop. Dat zijn ook belangrijke onderwerpen in het collegeprogramma. Daar was en is niets mis mee. Nu komt het aan op uitwerking. Er is heel veel te doen. Is deze begroting voor 2019-2022 daarvoor effectief? Wat betreft D66 is het voor duurzaamheid nog lang niet voldoende. In de CleanTech regio worden door bedrijven stappen ondernomen. Maar als gemeente zelf wordt er nog niet veel geïnvesteerd. Waar blijven de initiatieven om onze woningen duurzamer te maken? In het huidige tempo doen we daar meer dan honderd jaar over. We lezen in de begroting wel dat we van het gas afgekoppeld worden. Maar dan hebben we eerst alternatieven nodig.

 Waar blijven de initiatieven voor oplaadpunten voor fietsen en auto’s? Voor onze eigen inwoners, maar zeker om onze gemeente aantrekkelijk te maken en houden voor toeristen. In duurzaamheid wordt door het college nog te weinig geïnvesteerd. Hoe verhoudt zich dat tot andere onderwerpen? Er wordt ruim een miljoen extra uitgegeven voor de ontwikkeling van het centrum van Vaassen. Een goede zaak. Aan opgroeien in Epe gaan we meer uitgeven, met name aan jeugd die wil sporten of muziek maken. Ambitieus maar wat zijn de doelen? Wat willen we bereiken? Meer sport en muziek? Goedkopere sport en muziek? Alleen voor jongeren? Ook mensen die ouder zijn dan 18 moeten bewegen. Senioren in Epe bewegen te weinig. Welke initiatieven nemen we daar? Blijkt deze stimuleringsregeling met 100 euro per sportende of muziek makende jongere niet een tijdelijke actie van twee jaar?

Ook aan het bestuur gaan we veel extra geld uitgeven. Nodig om effectief en efficiënt te kunnen werken. We moeten mee in automatisering, ICT. Maar hoe gaan we onze inwoners betrekken, laten participeren? 0 euro’s extra worden daarvoor uitgetrokken. We zien op allerlei plekken in onze gemeente kerstbomen en sierheesters oprukken. Op een aantal plaatsen kan dat uitstekend, maar er zijn ook plaatsen waar dat schadelijk is voor de BV Epe. Schadelijk voor onze omgeving waar de toeristen op afkomen, schadelijk voor de natuur, schadelijk voor de waterkwaliteit. Het college zal hier met een visie moeten komen om Epe mooi, aantrekkelijk en veilig te houden.

Een knappe prestatie van de afgelopen colleges en gemeenteraad is dat we komend jaar als gemeente ‘schuldenvrij’ zijn. We hoeven geen geld meer naar de bank te brengen en kunnen alle budgetten doelmatig inzetten. Er zijn niet veel gemeentes die ons dat kunnen navertellen. Tegelijkertijd blijven de reserves van de gemeente met enkele miljoenen toenemen. Over enkele jaren hebben we een spaarpot van 12 miljoen aan precariorechten opgebouwd.

Er zit veel goeds in de begroting, maar we staan nog voor grote opgaven waar het college nu nog niet in investeert.

 

Laatst gewijzigd op 19 november 2018