Steun ons en help Nederland vooruit

Motie D66 fractie Epe aangaande Lelystad Airport

Het D66 congres op zaterdag 18 november 2017 bijeen te Leeuwarden, constaterende dat:
– er veel verschillende actiegroepen zijn die omwille van de overlast strijden voor hogere vliegroutes en ontevreden zijn over de transparantie van het proces;
– oud-staatssecretaris Dijksma op 17 oktober 2017 heeft erkend dat er fouten zijn gemaakt in de MER;
– er diverse alternatieve routes door luchtvaartexperts zijn aangereikt, waar niet op ingegaan is;
– er op 26 oktober 2017 een nieuw kabinet is beëdigd met een nieuw ministerie van I&W;
– de staatssecretaris van het ministerie van I&W van D66-huize is;
– op 2 november 2017 de internetconsultatie over Lelystad Airport is gesloten;
– er ruim 6.500 reacties zijn ingediend op de internetconsultatie van ministerie van I&W;
– er op korte termijn een Kamerdebat plaatsvindt waar de internetconsultatie een belangrijke rol in zal moeten spelen;

overwegende dat:
– fracties van D66 uit Noord(oost) Nederland hun zorgen hebben geuit richting de fractie van de Tweede Kamer;
– D66 streeft naar een transparante overheid en daar in dit proces geen sprake van is;
– D66 streeft naar een optimale balans tussen vliegen, wonen en het beschermen van de natuur;
– het paracentrum Teuge door de huidige routes zal moeten sluiten en daardoor luchthaven Teuge een exploitatierisico loopt;
– de motie in de Tweede Kamer van Kamerlid Jetten van 4 oktober 2017, waarin verzocht wordt om een spoedige herindeling, niet ver genoeg gaat om overlast zoveel mogelijk te beperken;
– er twaalf fracties zijn die deze motie steunen;

verzoekt de Tweede Kamerfractie:
– om er voor te zorgen dat de extra vliegbewegingen van en naar Lelystad Airport niet eerder plaatsvinden dan dat het luchtruim is heringedeeld op een wijze
– dat overlast tot een minimum is beperkt.

 

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018