Steun ons en help Nederland vooruit

Participatie en draagvlak: harder nodig dan ooit

Een zeldzaam jaar, een zeldzame periode. Een tijd waarin we voor oplossingen sterk op elkaar zijn aangewezen. Covid-19, klimaatverandering, energietransitie, we moeten allemaal onze bijdragen leveren. Onze samenleving en onze economie zijn ernstig verstoord. Toch hebben inwoners, organisaties en bedrijven laten zien dat ze snel kunnen schakelen, vaak sneller dan de overheid. In een razend tempo zijn veel werkzaamheden via internet georganiseerd.

Er zijn meer problemen en uitdagingen. Voor het eerst sinds WOII hebben we weer te maken met woningnood. En een extra opgave voor ons: hoe houden we onze mooie Veluwe en ons mooie IJssel-dal gezond, mooi en aantrekkelijk? Minstens zo belangrijk daarbij is: hoe benutten we elkaars kracht: gemeentebestuur en inwoners, organisaties en bedrijven? Komend jaar, komende jaren staan in het teken van onze gezondheid, leefbaarheid en onze omgeving.

Door het rijk en in de veiligheidsregio worden belangrijke maatregelen getroffen om volksgezondheid en economie te beschermen. Ook de provincie draagt bij. Als financieel meer dan gezonde gemeente kunnen wij ook een belangrijke bijdrage leveren. Helpen dat bouwbedrijven overeind blijven door bouwactiviteiten te stimuleren, zorgen dat we als gemeente investeringen naar voren halen zodat bedrijven aan de slag blijven. Zorgen voor nieuwe bouwlocaties in onze kernen. Inwoners ondersteunen die in de problemen komen.

Het College stelt voor vijf miljoen te reserveren om klappen van de Covid-crisis op te vangen. Een uitstekend voorstel, we weten alleen nog niet of dat te veel, genoeg of te weinig is en hoe het College tot dit bedrag is gekomen.

Met investeren in duurzame energie en woningbouw, het stimuleren van investeringen in onze natuur, kunnen we veel vliegen in een klap slaan. Daar zijn alle inwoners, organisaties en bedrijven binnen onze gemeente bij betrokken. We zijn nu extra op elkaar aangewezen en daar moeten we als gemeentebestuur en ambtenaren op inspelen. Een mooie opgave voor ons als gemeentebestuur en ambtenaren. Een crisis zoals deze moet volgens D66 goed benut worden. We moeten zaken anders gaan aanpakken. Omdat communiceren nu niet op de standaard manier kan, kunnen we naar nieuwe mogelijkheden zoeken om initiatieven uit de samenleving te benutten en te versterken. Werken aan participatie en zorgen voor draagvlak. Niet minder, maar anders en beter. Dit is het moment van omdenken en aanhaken.

Mooi en uitdagend werk aan de winkel dus: voor ons als gemeentebestuur en ambtenaren én voor onze 33.000 inwoners. Spring als gemeentebestuur in op de ontwikkelingen en de positieve energie vanuit de samenleving. Stimuleer inwoners om te komen met ideeën en geef ruimte aan ontwikkelingen die duurzaamheid, natuur, werkgelegenheid en huisvesting ondersteunen. Beleid door en voor onze inwoners zal het ambtelijk apparaat bovendien ontlasten. D66 is er klaar voor.

Fractie D66 Epe

 

Laatst gewijzigd op 29 oktober 2020