Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Afscheid van Leo Bestebroer; 8 jaar raadslid voor D66

Acht jaar geleden werd ik gekozen als lijsttrekker voor D66 in Epe. De periode daarvoor had D66 niet meegedaan aan de verkiezingen, zodat we weer opnieuw begonnen: we kregen 1 zetel. Daardoor was de eerste periode erg druk, temeer daar ik deelnam aan diverse commissieactiviteiten. Bij de volgende verkiezingen haalden we 2 zetels, waardoor een taakverdeling mogelijk werd. De hele periode werd ik gesteund door een actief en zeer ervaren team. Dit maakte dat we het “D66” geluid goed konden laten horen: vernieuwen en veranderen.

Dit bleek in Epe hard nodig: alles was heel erg traditioneel in de verschillende programma’s. Voor vernieuwing was een groot deel van de periode geen geld, hoewel Epe een rijke gemeente was met vele reservepotjes, die ieder jaar verder gespekt werden. Dit was aanleiding voor ons om te pleiten voor beperking van verdere lastenstijgingen . Dit met weinig resultaat, want in Epe is de coalitie leading, en wij als oppositie moesten vaak samen met de VVD met lede ogen toezien hoe de traditionele toer werd voortgezet, vaak op aanraden van de wethouders. De wethouders vormden samen met de coalitiepartijen een sterk blok. Van enig dualisme was nooit sprake.

Wij hadden natuurlijk met 2 zetels weinig macht. Alleen met lobbywerk en door de keuze van thema’s en het nemen van initiatieven konden wij invloed uitoefenen. Na 8 jaar durf ik te stellen dat hoewel we geen macht hadden, we  wel een aanzienlijke invloed hebben gehad op het beleid in Epe.

Ons thema van vernieuwen en veranderen werd overgenomen door de andere partijen. En er heeft ook de nodige verandering en vernieuwing plaatsgevonden. B.v in de eerste periode wat betreft de ontwikkeling van het Landbouwontwikkelingsgebied ( megastallen).Via een motie van ons werd deze ontwikkeling op een bepaald moment gestopt. Wij waren mordicus tegen de megastallen, en wilden een veel sterkere rol van de GGD. Andere gebieden waarop we ons duidelijk hebben onderscheiden zijn burgerparticipatie en duurzaamheid. Wij wilden een veel sterkere invloed van de inwoners op het beleid van de gemeente. Na enkele grote missers die de gemeente maakte met participatie, zien we nu dat in alle programma’s aandacht wordt besteed aan inbreng van de omgeving. Ook op het gebied van duurzaamheid hebben we ons onderscheiden. Dit onderwerp had een trage start, er werd heel weinig in geïnvesteerd en er waren nauwelijks initiatieven. Door zelf initiatief te nemen en de gemeente continu een spiegel voor te houden, zijn er inmiddels toch successen geboekt.

Dit is natuurlijk maar een heel beperkt overzicht van wat D66 de afgelopen jaren heeft gedaan. Voor mij was belangrijk dat er steeds een gemotiveerd team ondersteunde, waardoor we een sterke fractie met goede opvolgers hebben weten te creëren.

Ieder die hier aan deelnam: zeer bedankt voor de hulp de afgelopen jaren. En de nieuwe fractie wens ik heel veel sterkte. Het lijsttrekkerschap van Hans de Goede betekent een sterke en op ervaring gebaseerde inbreng, vanuit een duidelijke D66 visie.

Nogmaals: veel succes en wijsheid in het traditionele Epe.

 

Gepubliceerd op 06-04-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018