Steun ons en help Nederland vooruit

Beschermen van het buitengebied.

Bouwen in het buitengebied mag volgens D66 alleen zeer beperkt wanneer het landschap er op vooruit gaat, bijvoorbeeld bij landgoedvorming of als uitwerking van de zogeheten ‘rood-voor rood’-regelingen. Het hoofddoel van deze regeling is de kwaliteit van het landelijk gebied te verbeteren door bedrijfsgebouwen te slopen en door te investeren in de ruimtelijke kwaliteit. Om dit doel te bereiken mag in het buitengebied een woning worden gebouwd als een bedrijfsgebouw, bij voorkeur op dezelfde plek, wordt gesloopt.

Ook het tijdelijk inrichten van mantelzorgwoningen moet in dit kader mogelijk zijn.

In de visie van D66 speelt het landelijk groene karakter van de gemeente een centrale rol. Er is veel goeds te behouden. Zo heeft ieder dorp zijn eigen sfeer en zijn eigen historie, kortom zijn eigen karakter. En dat wil D66 zo houden.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018