Steun ons en help Nederland vooruit

Democratisch bestuur met daadkracht en transparantie

Niet alleen landelijk, maar ook lokaal blijft D66 de partij van verdergaande democratisering. Het gemeentebestuur is er voor de mensen en niet andersom. Colleges, ambtenaren en raadsleden moeten gemakkelijk toegankelijk en aanspreekbaar zijn en verbinding zoeken met burgers. Bij het maken van plannen en bij de uitvoering daarvan moeten zij luisteren naar burgers en maatschappelijke organisaties. Dorpsgesprekken, een lokaal referendum voor de gehele gemeente of per kern en enquêtes zijn hiervoor mogelijke middelen. Op voorwaarde dat er aan de uitkomsten van die gesprekken of enquêtes daadwerkelijk gevolgen worden verbonden!

D66 vindt dan ook dat er na gemeenteraadsverkiezingen zorgvuldig moet worden gekeken wat de uitslag betekent voor het bestuur en hoe de collegevorming gestalte gaat krijgen. Een debat in de raad en het aanwijzen van een (in)formateur zijn belangrijk voor een open en transparant proces.

Een democratisch bestuur met daadkracht en transparantie is essentieel. Dat geldt ook in de verschillende samenwerkingsverbanden van de gemeente. Hier ontbreekt nu vaak een democratische inbreng. D66 hecht daarom veel waarde aan democratische controle bij de verschillende samenwerkingsverbanden. En wij pleiten voor gekozen bestuurders. Op alle niveaus. Een gemeenteraad kiest dus ook zijn eigen voorzitter.

Laatst gewijzigd op 29 januari 2018