Steun ons en help Nederland vooruit

Gezondheid staat voorop binnen het ruimtelijk beleid.

D66 wil de stikstofbelasting door de landbouw en de (her)inrichting van locaties van intensieve veehouderij verminderen. We staan de bevordering van duurzame veehouderij voor. Conform de voorwaarden van het Bestemmingsplan Buitengebied hebben gevestigde bedrijven de mogelijkheid voor uitbreiding.

In het belang van de volksgezondheid adviseert de GGD Gelderland-Overijssel een onderlinge afstand van 250 meter tussen bedrijven met intensieve veehouderij. Dit in verband met de negatieve aspecten van hogere concentraties fijnstof, endotoxinen, enzovoort. Voor D66 is het GGD-advies bepalend. Verder staat D66 een aanvaardbare inpassing voor van deze veehouderijbedrijven conform een beeldkwaliteitsplan.

Zendmasten kennen mogelijk gezondheidsaspecten. Daarom vindt D66 draagvlak van de omgeving essentieel bij het nieuw plaatsen van masten.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018