Steun ons en help Nederland vooruit

Veilig verkeer en vervoer.

D66 streeft naar een infrastructuur waar de stromen van verschillende verkeersdeelnemers veilig zijn gescheiden. Een duidelijke wegbewijzering is daarbij van belang. Bij de (her)inrichting en ontwikkeling van met name de dorpskernen moeten verkeersgevaarlijke situaties worden vermeden en/of extra aandacht hebben. Doorgaand gemotoriseerd verkeer wordt waar mogelijk beperkt. In de gemeente blijft onbetaald parkeren. In overleg met ondernemers, werkgevers en omwonenden kunnen zogenaamde blauwe zones worden ingesteld met een maximale parkeerduur van twee uur. 

D66 is voor een comfortabel fietsnetwerk. We geven prioriteit aan veilige (school)fietsroutes en degelijke stallingsvoorzieningen. Prioriteit hebben de ontwikkeling en de aanleg van het ‘snelweg’-fietspad op de route Zwolle-Epe-Apeldoorn.  

Sommige wegen moeten alleen toegankelijk zijn voor bestemmingsverkeer van zware vrachtwagens voor transport naar bedrijventerreinen en de bevoorrading van de winkelbedrijven in de dorpscentra.  

Goede verbindingen tussen Apeldoorn en Zwolle moeten behouden blijven. D66 streeft naar een openbaar vervoersverbinding naar station ’t Harde en naar Nunspeet.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018