Steun ons en help Nederland vooruit

Een sterkere functie van de rekenkamer

Een goede controle door de gemeenteraad wordt steeds belangrijker. De onderzoeken van de rekenkamer ondersteunen de raad daarbij. D66 Epe wil het werk van de rekenkamer versterken, voor onderzoek naar zowel puur gemeentelijke onderwerpen als regionale zaken. Een verruiming van het budget voor de rekenkamer is daarvoor nodig.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018