Steun ons en help Nederland vooruit

Financiën: gezond en toekomstgericht

D66 vindt dat de gemeente Epe haar financiële beleid moet richten op gezonde gemeentefinanciën in de toekomst.

Burger en Bestuur.

D66 gaat uit van eigen kracht van de inwoners en bedrijven in de gemeente. Het gemeentebestuur moet deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit van de inwoners ondersteunen en er ruimte aan geven.

Milieu en Duurzaamheid

D66 streeft naar een harmonieuze en duurzame samenleving. Dat betekent, dat de wereld met respect wordt behandeld, zowel mens als omgeving.

Goede Zorg

Goede zorg voor iedereen: doelgericht en efficiënt met oog voor detail.

Welzijn.

Welzijn voor iedereen: professioneel en innovatief en met beide benen op de grond.

Jeugdbeleid

Opvoeden is de verantwoordelijkheid van de ouders. Wel moet er hulp voor handen zijn als er problemen ontstaan die de ouders niet zelf kunnen oplossen.

Goed Onderwijs

D66 wil goed onderwijs voor iedereen. Kleine scholen moeten behouden blijven en samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs is noodzakelijk.

Wonen en Ruimtelijke Ordening en Verkeer.

De woonwensen van onze inwoners moeten centraal staan.

Openbare ruimte en Groen

Onderhoud van de publieke voorzieningen is een taak van de gemeente.

Kunst en cultuur.

Cultuur heeft een economische waarde. Een bloeiende culturele sector is een reden om ergens te willen wonen.

Sport en Recreatie

Duurzaamheid en 100% wildgarantie zijn belangrijk voor het imago van Epe.

Lokale economie: meer ruimte voor ondernemerschap.

Er moet meer ruimte geboden worden aan ondernemerschap. D66 pleit daarom voor een opstartpremie en minder regelgeving.