Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Lokale economie: meer ruimte voor ondernemerschap.

Voor levendige kernen met voldoende werkgelegenheid voor de eigen bevolking en een aantrekkelijk aanbod van winkels is een goede bereikbaarheid van bedrijven, winkels, horecagelegenheden en recreatieve activiteiten van groot belang. Om te voorkomen dat bedrijven vertrekken en winkelcentra leeg komen te staan, is het van belang de wensen van bedrijven, winkels en het publiek ten aanzien van een goede bereikbaarheid te bespreken en, waar mogelijk, te realiseren.

Samen met burgers en ondernemers kijken naar de zondagopenstelling.