Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Financiën: gezond en toekomstgericht

Het financiële beleid van voorgaande coalities is te veel gericht geweest op gezonde financiën in het hier en nu. Zij vergaten geld te investeren om de gezonde financiële positie ook in de toekomst te kunnen waarmaken. De gemeente Epe heeft te veel geld gestopt in reserves zonder haar burgers hier iets voor terug te geven. Hierdoor zijn er veel meer reserves dan nodig is om eventuele risico’s af te dekken en voor de burgers eventuele tariefschommelingen te egaliseren.

D66 is van mening dat dit bovenmatige overschot (ongeveer 13 miljoen euro) moet worden teruggegeven aan de burger. En wel in de vorm van:
• (nieuwe) voorzieningen die onze gemeente beter voorbereiden op de toekomst; en/of
• gematigde tariefstijgingen.

De precario op buizen en leidingen, die sinds 2016 bestaat, betekent in principe dat de burger een hogere energienota ontvangt. D66 wil dit compenseren via andere, door de gemeente opgelegde, woonlasten.

Beter benutten subsidiemogelijkheden.