Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Kunst en cultuur.

Een stevige en creatieve kunst- en cultuursector draagt bij aan een open en verbonden Nederland. Kunst en cultuur is een verbindend element in de samenleving en een inspiratiebron voor iedereen. Kunst en cultuur is bovendien een wezenlijke factor voor de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van onze gemeente. Er zijn raakvlakken met toerisme, verenigingsleven, met monumentenbeleid, én met economische ontwikkeling.

In de gemeente Epe zijn meer dan 70 verenigingen actief op het terrein van kunst en cultuur: muziek, zang, toneel en beeldende kunst. Net als bij de sportverenigingen geldt ook voor de culturele verenigingen en culturele evenementen in de dorpen dat ze een belangrijk sociaal bindmiddel zijn.

Kunst in de openbare ruimte en het gemeentelijk kunstaankoopbeleid blijven een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Ook de komende jaren moet de gemeente hiervoor middelen beschikbaar stellen.D66 vindt het behoud van ons cultureel erfgoed essentieel.