Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Milieu en Duurzaamheid

De aarde is geen gebruiksartikel. Daarom moet de uitputting en de vervuiling van de eigen leefomgeving een halt toegeroepen worden.

Het is de aantasting van natuur en milieu die steeds moet worden beargumenteerd, en niet het behoud ervan. Fossiele brandstoffen zijn eindig, worden steeds duurder en zijn vervuilend. Duurzame energie is onuitputtelijk, wordt steeds goedkoper en is schoon.

De gemeente Epe kan een duurzame en milieuvriendelijke gemeente worden als ze bereid is daarin te investeren, initiatieven te nemen en ontwikkelingen te faciliteren. D66 Epe heeft die ambitie!

De ambitie van D66 Epe ligt duidelijk hoger dan het huidige gemeentelijke beleid.