Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Goed Onderwijs

Het behoud van kleine scholen is belangrijk voor de leefbaarheid in de kleine kernen van onze gemeente. Bij een voorgenomen sluiting van scholen is het de gemeenteraad die besluit. Een verantwoord beleid ten aanzien van het handhaven van kleine scholen, evenals maatwerk en persoonlijke aandacht voor de leerlingen, vormt hiervoor een toetsingskader.

Een brede school kan behalve voor het onderwijs, ook ruimte bieden voor maatschappelijke activiteiten van de buurt.