Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Openbare ruimte en Groen

De openbare ruimte vervult veel functies ten aanzien van leefbaarheid, veiligheid, identiteit en duurzaamheid. Daarom is een integrale en beleidsmatige aanpak bij zowel de inrichting als het beheer bij uitstek een overheidstaak.
Daarnaast vormen goed onderhouden en goed functionerende publieke voorzieningen de basis voor een prettig en veilig samen leven. Zwerfvuil, graffiti en slecht onderhouden straatmeubilair werken verloedering en criminaliteit in de hand.
In het kader van ingezet beleid (Epe als regiegemeente) en uit het oogpunt van kostenvoordeel voert de gemeente Epe deze taak niet meer uit in eigen beheer, maar besteedt ze deze uit aan externe partijen zoals Axent Groen.

De Wet Natuurbescherming en het Bomenbeleidsplan als toetsingskader.