Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Welzijn.

Het lokale welzijnswerk (wijk- en buurtwerk, kinderopvang, jeugdwerk, ouderenwerk) levert een waardevolle bijdragen aan het verbeteren van de leefsituatie en leefomgeving voor iedereen.
De welzijnsorganisatie vervullen een belangrijke rol in de gemeente Epe. Deze rol zou verder nog kunnen worden versterkt door de welzijnsorganisaties meer ruimte te bieden voor vernieuwing van activiteiten. Te denken valt aan een project op het gebied van muziek gericht op de jeugd, of op beweging gerichte projecten voor ouderen.

Een samenleving waarin iedereen kan meedoen.