Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Wonen en Ruimtelijke Ordening en Verkeer.

De samenleving verandert. Er komen steeds meer ouderen, het aantal jonge gezinnen en jongeren neemt af. Thuiswerken heeft een grotere vlucht genomen. De economie trekt aan, nieuwe ondernemers starten een bedrijf en gevestigde bedrijven breiden uit. Dit alles heeft ook gevolgen voor de ruimtelijke inrichting.
D66 wil bovendien minder traditioneel inrichten en bouwen in de gemeente Epe. Dat betekent dat de woonwensen van de inwoners meer centraal moeten staan en dat er ruimte moet zijn voor inwoners om de eigen ideeën te realiseren. Een welstandscommissie mag de nieuwe ontwikkelingen daarbij niet in de weg staan. Wat betreft D66 wordt de taak van de welstandscommissie dan ook beperkt.

D66 pleit voor soepele regelgeving bij aanvragen voor de bouw van meer generatiewoningen.