Steun ons en help Nederland vooruit

Uiltje knappen

Soms lijkt het leven in de lokale politiek op de Fabeltjeskrant. Voor het ontwerp van een bestemmingsplan is o.a. een natuurtoets vereist. Alles moet passen binnen de gestelde juridische kaders. De Wet Natuurbescherming is er daar één van. Voor flora en fauna die verloren dreigt te gaan kan een ontheffing verleend worden en compensatie worden opgelegd. Voor sommige diersoorten is het heel lastig een ontheffing te krijgen, bijvoorbeeld de steenuil. Voor een ecoloog, en overigens voor iedereen die zijn ogen niet in zijn broekzak heeft, is het vrij eenvoudig de aanwezigheid van een steenuil te spotten. Ze zitten namelijk in een kast van 75x20x20cm. Tijdens het veldwerk werd de kast echter over het hoofd gezien. De veldwerker werd door omwonenden op de aanwezigheid van de kast gewezen. In de rapportage ontbrak de soort. Wel wordt in diezelfde rapportage uitvoerig verwezen naar de Nationale databank flora en fauna. In deze NDFF staat de steenuilenkast al jaren. Veel gegevens van diersoorten werden hieruit geput maar ook bij het raadplegen van de NDFF wordt de steenuilenkast over het hoofd gezien. In de zienswijzen werd de uil meerdere malen genoemd door belanghebbenden. En u raadt het al, ook hier werd niets mee gedaan en de steenuil bleef afwezig in de rapporten die ten grondslag liggen aan de besluitvorming. Als iets niet bestaat en je zegt het maar vaak genoeg dan ga je er in geloven.

In de commissievergadering is het College door onze fractie gewezen op de fout en uiteraard gewezen op haar controlerende taak. Immers wanneer iemand een kapvergunning aanvraagt of een dakkapel wil plaatsen komt er ook iemand langs. Zo niet bij een bestemmingsplanwijziging voor een aanbouw van enkele duizenden vierkante meters. Voor de zekerheid hebben wij toch maar even nagevraagd in de besluitvormende raadsvergadering of het College nog langs was geweest om zich te vergewissen van de aanwezigheid van de steenuilenkast? Tja, er was wel getracht contact op te nemen met de bewoner van het perceel maar die was het niet gelukt de vereiste documenten te overhandigen. Hebben ze nu bij de uilenkast aangebeld….?
Paste de uil niet in het bestemmingsplan of bestaat de wereld binnen het gemeentehuis voor 100% uit papier? Wat is nu de werkelijkheid?
Hoe nu verder? In ieder geval was dit weer genoeg voor vandaag. Allemaal oogjes dicht en snaveltjes toe. De volgende keer zijn we er weer met een hele nieuwe aflevering van één bestemmingsplanwijziging.

Laatst gewijzigd op 10 juni 2020