Steun ons en help Nederland vooruit

Vertrek van een wethouder met twee gezichten

VERTREK VAN EEN WETHOUDER MET TWEE GEZICHTEN

 

Robert Scholten is donderdagavond halverwege een interpellatie opgestapt als wethouder. We hebben de afgelopen zeven jaar als fractie soms hoekige debatten gehad in raad en commissie. Ook hebben we vaak waardering kunnen uitspreken voor zijn werk. Wij kijken terug op een wethouder met voor ons twee gezichten: Sterk met de financiën, worstelend met ruimtelijke ordening.

 

Eerste gezicht: Degelijk met de Financiën

Wethouder Scholten laat de gemeente achter met een huishoudboekje dat uitstekend op orde is. Welke gemeente is schuldenvrij? Welke gemeente kan tijdens deze Covid-19 crisis een herstelfonds van 7,5 miljoen vullen? Zeven jaar geleden kreeg hij een degelijke erfenis van zijn voorganger. Die lijn heeft hij uitstekend doorgetrokken waar we in deze tijd dankbaar voor mogen zijn.

 

Tweede gezicht: Moeite met communicatie en participatie

Een antenne voor communicatie en participatie is essentieel voor de portefeuillehouder ruimtelijke ordening. Dat bleek uiteindelijk de achilleshiel van deze wethouder.

In het dossier Rutgershof werd niet naar de inwoners geluisterd, werd de dialoog gemeden en werden juridische procedures als oplossing genoemd voor inbreng van omwonenden.

 

Zeggen dat je regelmatig sms- en Whatsappberichten wist om te voorkomen dat deze worden opgevraagd is ernstig. We hebben hierover geen vragen meer kunnen stellen aan de wethouder. Dat was niet meer mogelijk nu de wethouder uit zichzelf opstapte.

 

Bij financiën had wethouder de regie goed in handen. Bij ruimtelijke ordening en het luisteren naar onze inwoners ging het in onze ogen helaas mis.

De D66 fractie bedankt Robert Scholten voor zijn grote inzet voor onze gemeente en zijn degelijke financiële beleid.

 

Laatst gewijzigd op 20 februari 2021