Steun ons en help Nederland vooruit

Vragen aan het College over AED’s

De leden van de D66 fractie willen het College van B&W van Epe de volgende vragen voorleggen ex artikel 39 rvo.

Epe wil een hartveilige gemeente zijn. AED’s en hulpverleners voorzien hierin. In 2003 is vanuit het gemeentebestuur bijgedragen in de aanschaf van apparatuur. Deze apparatuur dient te worden onderhouden om goed werkzaam te kunnen zijn. De kennis en vaardigheden van het netwerk van hulpverleners dient op peil gehouden te worden. Dit jaar is door het College extra aandacht gevraagd – en financiële ondersteuning aangeboden – voor goed werkende apparatuur bij sportverenigingen.

De fractieleden van D66 willen naar hierover de volgende vragen aan het College voorleggen:

 1. Heeft het College een actueel overzicht van het AED netwerk in de gemeente Epe?
 2. Is voor inwoners te zien waar in hun omgeving een AED voorziening is?
 3. Is de website van de gemeente actueel en verwijst de website op een voor inwoners en toeristen adequate wijze naar het AED netwerk?
 4. Zijn deze AED’s 24 uur per dag toegankelijk?
 5. Heeft het College inzicht wat de huidige onderhoudstoestand van het AED netwerk in de gemeente momenteel is?
 6. Zo ja: voldoet dit aan de onderhoudstoestand die het College noodzakelijk acht?
 7. Is de actuele stand van bekwame hulpverleners bekend?
 8. Dekt het huidige aantal hulpverleners dit netwerk in voldoende mate?
 9. Monitort en evalueert het College het adequaat functioneren van het netwerk?
 10. Zo nee: gaat het College in beeld brengen wat de huidige stand is en zorgen voor een goed werkend netwerk?
 1. Wat is de respons geweest op de recente actie van het College bij sportverenigingen?
 2. Vindt het College deze respons voldoende om voor een veilige sportomgeving te kunnen zorgen?
 3. Is de gemeente Epe naar het oordeel van het College momenteel een hartveilige gemeente?
 4. Zo nee: welke acties zijn nodig om weer een hartveilige gemeente te worden?

Namens de fractie van D66,

 

Hans de Goede                      Annemiek van Loon

Laatst gewijzigd op 22 november 2018